Info Sekolah
Mail Instagram
Profile Sekolah

Jangan Marah


Malam hari selesai sholat Isyak. Bu Hasna membimbing anak-anknya be;lajar di rumah. Hari itu dzikri. Qoyima, Hawari, dan Afi sudah siap di ruang belajar. Di papan tertuliskan kata Al ‘Afuwww dalam huruf arab. Yang berarti Allh yang Pemaaf. Al ‘Afuww adalah salah satu nama indah yang dimiliki Allah. Bu Hasna membimbing anak-anak untuk menghafal Asmaul Husna dan memahami maksudnya.

“Al Afuww. Apa artinya Bunda?” Tanya Hawari .
‘yang pemaaf.” Jawab Bunda
“Maksudnya bagaiman Bun?” tanya Qoyima.
“ Artinya Allah banyak memaafkan.
Maaf Allah itu sangat luas. Kita harus mengetahuai keluasan maaf Allah nak”
“ Contohnya apa Bunda?” tanya Dzikri.
“kalau dalam ibadah, contohnya Allah memerintah kita shalat. Ketika kita sakit sehingga kita tidak kuat berdiri dalam shalat, maka Allah memberi keringanan, kita boleh sholat sambil duduk, jika kita duduk pun kita tidak kuat, kita boleh sambil berbaring. Jadi Allah meringankan perintah-Nya kepada orang yang tidak mampu menjalani tidak sempurna. Itu tanda Allah memaafkan.”
Aku tahu contoh yang lainya.”Sela Qoyima.
“ Coba kamu sebutkan’Kata Bunda.
“jika orang yang berbuat salah lalu ia minta ampun pada Allah, maka Allah akan menagampuni atau menghapus dosanya.”
“Alhamdulillah. Betul kau Nak.”
‘Bunda. Kata AL’Afuww juga bias dipakai untuk berdo’a dong. Contohnya gimana ?” tanya Afi.
Contohnya kita berdo’a dengan mengucapkan do’a pada Al baqarah ayat 286 Artinya, “ ……. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatillah kami. Engkaulah penolong kami……..”
“ Kalau kita berbuat salah dengan orang lain gimana Bun?” tanya Hawari
“Ya minta maaf dong pada orangnya.” Sanggah Qoyima.
“kalau orang lain berbuat salah kepada kita tapi ia tidak mau minta maaf gimana?” tanya Dzikri.
“Begini Nak. Hendaklah mengambil nilai kebaikan yang telah Allah ajarkan. Allah itu Maha Pemaaf. Jika kita tidak tahu luasnya maaf Allah. Hendaklah kita selalu memohon maaf-Nya. Banyaklah memohon ampunan-Nya. Jika berhubungan dengan orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka lapangkanlah hatimu untuk memaafkanya Maka Allah akan memuliakanmu Nak.”

0 komentar:

Posting Komentar